PROTETIKA

Slovenská značka PROTETIKA, a.s. je výrobcom, predajcom a distribútorom širokého sortimentu zdravotníckej špecializovanej obuvi a zdravotníckych pomôcok.

Najdôležitejšou úlohou obuvi je ochrániť nohu pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia a podporovať jej základné fyziologické funkcie ako sú státie, chôdza a beh. Správna obuv môže tiež zaistiť čiastočnú elimináciu vrodených alebo získaných chýb nôh, alebo naopak podieľať sa na ich vzniku. Obuv môže napomáhať, ale aj obmedzovať fyziologické funkcie nôh. Nemenej dôležitou funkciou obuvi je aj estetické uspokojenie človeka. Aby bolo vytvorené pre nohu v obuvi prostredie, ktoré ju čo najmenej poškodzuje, je nutné rešpektovať určité konštrukčné a zdravotnícko-hygienické zásady.

mceclip0-2

Žiadne produkty značky PROTETIKA sa nenašli...